Wydawnictwo Żak

Wydawnictwo Edukacyjne ŻAK funkcjonuje na rynku od 1992 roku. Autorzy wydawnictwa, wykwalifikowani specjaliści, realizują ważną misję społeczną - odpowiadają za kształcenie nowych pokoleń Polaków, pomaganie nauczycielom w przekazywaniu wiedzy swoim uczniom.

ŻAK zajmuje się głównie publikacjami edukacyjnymi, które zaspokajają potrzeby przedszkolaków, pedagogów i uczniów na każdym szczeblu edukacji (szkoła podstawowa, gimnazjum, liceum, technikum, szkoła zawodowa).

Pozycje wydawnictwa cechują się wysokim poziomem merytorycznym, interesującymi ilustracjami, przejrzystą szafą graficzną, wnikliwymi opisami zjawisk i pojęć, które zaspokajają potrzeby najbardziej ciekawskich młodych odkrywców. Podręczniki i inne publikacje szkolne nie tylko odnoszą się do podstawy programowej MEN, ale także otwierają uczniom drogę na dalszy rozwój, zachęcają do samodzielnego dociekania i poszukiwania wiedzy ponadprogramowej. Z ŻAKiem nauka staje się naprawdę fascynująca.

W ofercie wydawnictwa znajdują się m.in.:

  • podręczniki szkolne,
  • atlasy
  • zeszyty ćwiczeń
  • poradniki metodyczne i najnowsze programy nauczania dla pedagogów
  • zbiory zadań, testów i sprawdzianów lekcyjnych
  • inne pomoce dydaktyczne umożliwiające opanowanie materiału szkolnego i wszechstronny rozwój.

Motto Wydawnictwa ŻAK:
 „Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie… Nadto przekonany jestem, że tylko edukacja publiczna zgodnych i dobrych robi obywateli.” Jan Zamoyski